Dla Seniora

Mgr Dorota Izbicka jest realizatorem programu polityki zdrowotnej sfinansowanego ze środków gminy miasta Radomia pn „KROPLA ZDROWIA DLA SENIORA – aktywizacja osób w wieku 60+”

W ramach projektu proponujemy:
BEZPŁATNE

  1. konsultacje z fizjoterapeutą
  2. zajęcia gimnastyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników
  3. zajęcia ruchowe na powietrzu - nordic walking
  4. zajęcia terapii zajęciowej
  5. badania słuchu
  6. prozdrowotne pogadanki/prelekcje

Rekrutacja do projektu odbywa się w Klubie Osiedlowym KWADRAT ul. Grzybowska 16, od poniedziałku do piątki w godz. 9.00 - 15.00

Informacje pod nr tel. 603 952 902 

©2020 Kropla Zdrowia - Usługi rehabilitacyjne